AMBIENT

Tìm a, b, c biết ab=-6, bc=12, ac=-8

bởi Bo Bo 26/04/2019

ab=-6

bc=12

ac=-8

a<0 . Tìm a,b,c(cần cách giải thôi ạ)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(\left\{{}\begin{matrix}ab=-6\\bc=12\\ac=-8\end{matrix}\right.\)

  a < 0, Xét biểu thức đầu tiên => b > 0, biểu thức thứ 2 => c >0.

  \(\left\{{}\begin{matrix}ab=-6\\b=\dfrac{12}{c}\\a=-\dfrac{8}{c}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left(-\dfrac{8}{c}\right)\cdot\dfrac{12}{c}=-6\)\(\Rightarrow c=4\)

  \(a=-\dfrac{8}{c}\Rightarrow a=-\dfrac{8}{4}=-2\)

  Lại có : \(b=\dfrac{12}{c}=\dfrac{12}{4}=3\)

  Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}a=-2\\b=3\\c=4\end{matrix}\right.\)

  bởi nguyen huyen nhung 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>