YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm a, b, c biết a/2=b/3=c/5 và a.b.c=810

Tìm a,b,c biết:

a/\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{5}\)và a.b.c=810

b/\(\dfrac{a}{4}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{9}\)\(a-3b+4c=62\)

c/\(\dfrac{2a}{3}=\dfrac{3b}{4}=\dfrac{4c}{5}\)và a+b+c=49

d/\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\)\(\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3}\),a-b+c=15

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • c, \(\dfrac{2a}{3}=\dfrac{3b}{4}=\dfrac{4c}{5}\&a+b+c=49\)

  => \(\dfrac{a}{\dfrac{3}{2}}=\dfrac{b}{\dfrac{4}{3}}=\dfrac{c}{\dfrac{5}{4}}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  \(\dfrac{a}{\dfrac{3}{2}}=\dfrac{b}{\dfrac{4}{3}}=\dfrac{c}{\dfrac{5}{4}}=\dfrac{a+b+c}{\dfrac{3}{2}+\dfrac{4}{3}+\dfrac{5}{4}}=\dfrac{49}{\dfrac{49}{12}}=12\)

  => a = 12 . \(\dfrac{3}{2}=18\)

  b = 12 . \(\dfrac{4}{3}=16\)

  c = 12 . \(\dfrac{5}{4}=15\)

  Vậy ...............

  d, \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\&\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3},a-b+c=15\)

  Ta có : \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\Rightarrow\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{7}\)

  \(\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3}\Rightarrow\dfrac{b}{7}=\dfrac{c}{3}\)

  => \(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{7}=\dfrac{c}{3}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  \(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{7}=\dfrac{c}{3}=\dfrac{a-b+c}{9-7+3}=\dfrac{15}{5}=3\)

  => \(\dfrac{a}{9}=3\Rightarrow a=27\)

  \(\dfrac{b}{7}=3\Rightarrow b=21\)

  \(\dfrac{c}{3}=3\Rightarrow c=9\)

  Vậy..............

    bởi Chấp'ss Cố'ss 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF