Thu gọn và xác định hệ số, phần biến và bậc của A=(-3/7x^3y^2).(-7/9yz^2).6xy

bởi Ban Mai 28/03/2019

Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức

A=\(\left(\dfrac{-3}{7}\cdot x^3\cdot y^2\right)\cdot\left(\dfrac{-7}{9}\cdot y\cdot z^2\right)\cdot\left(6\cdot x\cdot y\right)\)

B= \(-4\cdot x\cdot y^3\cdot\left(-x^2\cdot y\right)^3\cdot\left(-2\cdot x\cdot y\cdot z^3\right)^2\)

HELP ME

Câu trả lời (1)

 • \(A=\left(\dfrac{-3}{7}.x^3.y^2\right).\left(\dfrac{-7}{9}.y.z^2\right).\left(6.x.y\right)\)

  \(A=\left(\dfrac{-3}{7}x^3y^2\right).\left(\dfrac{-7}{9}yz^2\right).6xy\)

  \(A=\left(\dfrac{-3}{7}.\dfrac{-7}{9}.6\right).\left(x^3.x\right)\left(y^2.y.y\right).z^2\)

  \(A=2x^4y^4z^2\)

  \(B=-4.x.y^3\left(-x^2.y\right)^3.\left(-2.x.y.z^3\right)^2\)

  \(B=\left[\left(-4\right).\left(-2\right)\right].\left(x.x^6.x^2\right)\left(y^3.y^3.y^2\right)\left(z^6\right)\)

  \(B=8x^7y^{y^8}z^6\)

  bởi nguyễn anh 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan