AMBIENT

Thu gọn đơn thức, tìm bậc và hệ số của A=x^3.(-5/4x^2y).(2/5x^3y^4)

bởi Hy Vũ 25/05/2019

Thu gọn đơn thức,tìm bậc,hệ số

A=x3.(-5/4x2y).(2/5x3y4)

B=(-3/4x5y4).(xy2).(-8/9x2y5)

giúp mình với nha mình tick cho

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Có:

  \(A=x^3.\left(-\dfrac{5}{4}x^2y\right).\left(\dfrac{2}{5}x^3y^4\right)\)

  \(=\left(-\dfrac{5}{4}.\dfrac{2}{5}\right).\left(x^3.x^2.x^3\right).\left(y.y^4\right)\)

  \(=-\dfrac{1}{2}x^8y^5\)

  Hệ số của đơn thức A là \(-\dfrac{1}{2}\)

  Bậc của đơn thức A là 13

  b) Có:

  \(B=\left(-\dfrac{3}{4}x^5y^4\right).\left(xy^2\right).\left(-\dfrac{8}{9}x^2y^5\right)\)

  \(=\left(-\dfrac{3}{4}.-\dfrac{8}{9}\right).\left(x^5xx^2\right)\left(y^4y^2y^5\right)\)

  \(=\dfrac{2}{3}x^8y^{11}\)

  Hệ số của đơn thức B là \(\dfrac{2}{3}\)

  Bậc của đơn thức B là 19

  Chúc bạn học tốt!ok

  bởi Dương Vũ 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>