So sánh góc A, góc B, góc C biết tam giác ABC cân tại A có chu vi là 16cm, BC=4cm

bởi Nguyễn Anh Hưng 03/04/2019

Cho tam giác ABC cân tại A có chu vi là 16cm, cạnh đáy BC bằng 4cm. So sánh góc A, góc B, góc C.

Câu trả lời (1)

 • A B C

  Theo bài ra, Ta có:

  △ABC cân \(\Rightarrow AB=AC\)

  AB+AC+BC=16

  AB+AC=16-BC

  \(\Rightarrow\)AB+AC=16-4=12

  mà AB=AC \(\Leftrightarrow AB=AC=\dfrac{12}{2}=6\)

  \(\Rightarrow AB=AC>BC\)

  \(\Rightarrow gócB=gócC=gócA\)

  bởi Xuân My Võ Nữ 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan