YOMEDIA
ZUNIA12

Hết học kì \(I\), điểm Toán của bạn Cường như sau: Hệ số \(1: 7; 8; 6; 10\). Hệ số \(2: 7; 6; 5; 9\). Hệ số \(3: 8\).

Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì \(I\) của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Điểm trung bình môn Toán học kì \(I\) của bạn Cường Là:

  \(\dfrac{7+8+6+10+2.(7+ 6+ 5+ 9)+3. 8}{15}\)

  \(=\dfrac{109}{15}=7,2(6)\approx 7,3\).

  Giải thích: Số \(15\) là do có \(4\) điểm hệ số \(1\); \(4\) điểm hệ số \(2\) ; \(1\) điểm hệ số \(3\)

  \(4.1+4.2+1.3=15\)

  \(4.1\) nghĩa là có \(4\) điểm hệ số \(1\)

  \(4.2\) nghĩa là có \(4\) điểm hệ số \(2\)

  \(1.3\) nghĩa là có \(1\) điểm hệ số \(3\)

  Khi tính trung bình cộng ta cộng tổng các điểm hệ số \(1\); các điểm hệ số \(2\) sẽ được cộng tổng lại rồi nhân với \(2\); điểm hệ số \(3\) nhân với \(3\). Sau đó lấy tổng tìm được chia cho \(15\)

    bởi Tra xanh 02/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF