AMBIENT

Chứng tỏ x-y/4=y-z/5 biết 2(x+y)=5(y+z)=3(z+x)

bởi Lê Minh Bảo Bảo 22/01/2019

Cho 2(x+y)=5(y+z)=3(z+x) . Chứng tỏ : \(\frac{x-y}{4}\) = \(\frac{y-z}{5}\)

help me cần ghấp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải
  Ta có: \(2\left(x+y\right)=5\left(y+z\right)=3\left(z+x\right)\)

  \(\Rightarrow\frac{2\left(x+y\right)}{30}=\frac{5\left(y+z\right)}{30}=\frac{3\left(z+x\right)}{30}\)

  \(\Rightarrow\frac{x+y}{15}=\frac{y+z}{6}=\frac{z+x}{10}\)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  \(\frac{x+y}{15}=\frac{y+z}{6}=\frac{z+x}{10}=\frac{z+x-y-z}{10-6}=\frac{x-y}{4}=\frac{x+y-z-x}{15-10}=\frac{y-z}{5}\)

  \(\Rightarrow\frac{x-y}{4}=\frac{y-z}{5}\left(đpcm\right)\)

  Vậy...

  bởi Huỳnh Yến 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>