AMBIENT

Chứng minh tam giác QKM=tam giác QKN biết KM vuông góc với tia Qx tại M

bởi Thu Hang 22/02/2019

Cho góc xQy khác góc bẹt và Qz là tia phân giác. Trên tia Qz lấy điểm K sao cho K không trùng với Q. Từ K kẻ KM vuông góc với tia Qx tại M. Trên tia Qy lấy điểm N sao cho QN=QM.

a) Cm: ΔQKM=ΔQKN

b) Lấy điểm E nằm giữa Q và M, lấy điểm F nằm giữa Q và N sao cho EK là tia phân giác của góc MEG . Từ K kẻ KH vuông góc với EF tại H. Cm: ΔMEK=ΔHEK

c) Cm: tia FK là tia phân giác của góc NFH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • QEMFNKxyH

  a) Xét \(\Delta QKM,\Delta QKN\) có :

  \(QM=QN\left(gt\right)\)

  \(\widehat{MQK}=\widehat{NQK}\) (Oz là tia pahan giác của \(\widehat{O};M\in Oz\))

  \(OK:Chung\)

  => \(\Delta QKM=\Delta QKN\left(c.g.c\right)\)

  b) Xét \(\Delta MEK,\Delta HEK\) có :

  \(\widehat{MEK}=\widehat{HEK}\) (EK là tia phân giác của \(\widehat{MEF}\))

  \(EK:Chung\)

  \(\widehat{KME}=\widehat{KHE}\left(=90^o\right)\)

  => \(\Delta MEK=\Delta HEK\) (cạnh huyền - góc nhọn)

  c) Ta chứng minh \(\Delta KHF=\Delta KNF\)

  Suy ra : \(\widehat{HKF}=\widehat{NKF}\) (2 góc tương ứng)

  => FK là tia phân giác của \(\widehat{NFH}\).

  bởi Nguyễn Thủy Tiên 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>