RANDOM

Chứng minh tam giác DEF đều biết tam giác ABC đều và AD=BE=CF

bởi Tra xanh 25/04/2019

Bài 1 : Cho \(\Delta ABC\)đều , lấy điểm D , E , F theo thứ tự \(\in\)các cạnh AB , BC , CA sao cho AD = BE = CF . Chứng minh \(\Delta DEF\)đều .

Bài 2 : Cho \(\Delta ABC\)phân giác AD , qua D kẻ đường thẳng // với AB cắt AC ở E , qua E kẻ đường thẳng // với BC cắt AB ở K . Chứng minh AE = BK

Bài 3 : Cho \(\Delta ABC\)\(\widehat{B}=45^o\), \(\widehat{A}=15^o\). Trên tia đối của tia CB lấy D sao cho CD = 2BC . Kẻ \(DE\perp AC\)

a) Chứng minh ED = EB

b) \(\widehat{ADB}=?\)

Bài 4: Cho \(\Delta ABC\), AB<AC . Qua trung điểm D của BC , kẻ đường \(\perp\)với tia phân giác \(\widehat{A}\)cắt AC , AD lần lượt ở M , N

a) Chứng minh BM = CN

b) Tính AM , BM theo AC = b , AB = c

Các bạn làm hết hộ mình 3 bài , nhớ vẽ cả hình nhé !!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  A B C D E F

  Tam giác ABC đều => AB = AC = BC

  Mà D , F , E lần lượt là các trung điểm của AB ,BC , CA.

  => AD = AF = FC = CE = BE = BD. (1)

  => góc A = góc B = góc C = 60\(^o\)

  => Tam giác ADF đều vì AD = AF ( cmt) ; góc A = 60\(^o\). (2)

  Tương tự, tam giác BDE đều vì BD = BE (cmt); góc B = 60\(^o\) (3)

  Tam giác CFE đều vì góc C = 60\(^o\); CF = CE. (cmt).(4)

  Từ (1), (2), (3) , (4) => DF = FE = DE.( ĐPCM)

  Mình chỉ giải cko bạn 1 bài thôi nha , tại mình đang bận chút!!!!

  Chúc bạn học tốt!!!

  bởi nguyên trần liên trâm 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>