Chứng minh tam giác BME đều biết tam giác ABC cân có A=100 độ

bởi Tra xanh 03/04/2019

Cho Tam giác ABC cân ,∠A=100o . Gọi M là điểm nằm trong tam giác sao cho ∠MBC= 10o, ∠MCB= 20o. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho CE= CB.

a) Chứng minh △BME đều

b) Tính ∠AMB

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan