Chứng minh tam giác BIC cân biết tam giác ABC cân tại A có phân giác góc B và C cắt AC, AB tại D và E

bởi Anh Trần 08/05/2019

1) Cho tam giác ABC cân tại A có tia phân giác giữa góc B và góc C cắt AC ; AB tại D và E.BC cắt CE tại I .

a) Nếu góc A=80^0 thì góc BIC = bao nhiêu độ

b) CMR tam giác BIC cân .

vẽ hình nha ; mk ko bk vẽ hình

Câu trả lời (1)

 • A B C E D I 1 2 1 2

  a) Vì ΔABC cân tại A(gt)

  =>\(\widehat{ABC}=A\widehat{CB}\)

  Mà: BD, CE là tia phân giác của \(\widehat{ABC};\widehat{ACB}\)

  => \(\widehat{B_1}=\widehat{B_2}=\widehat{C_1}=\widehat{C_2}\)

  => \(\widehat{B_2}+\widehat{C_2}=\widehat{B_2}+\widehat{B_1}=\widehat{ABC}\)

  Xét ΔABC cân tại A(gt)

  => \(\widehat{ABC}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}=\frac{180^o-80}{2}=50^o\)

  Xét ΔBIC có: \(\widehat{BIC}=180^o-\left(\widehat{B_2}+\widehat{C_2}\right)=180^o-\widehat{ABC}=180-50=130^o\)

  b) Xét ΔBIC có: \(\widehat{B_2}=\widehat{C_2}\left(cmt\right)\)

  => ΔBIC cân tại I

   

  bởi dang minh tuấn 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan