AMBIENT

Chứng minh tam giác AMN cân biết tam giác ABC cân tại A, trên tia đối của tia BC lấy điểm M

bởi Tra xanh 08/05/2019

cho tam giác ABC cân tại A .Trên tia đối của tia BC lấy điểm M ,trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM=CN

Chứng minh rằng AMN là tam giác cân

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Hỏi đáp Toán

  Ta có: \(\Delta ABC\) cân tại \(A\)

  \(\Rightarrow AB=AC\) (2 cạnh bên của \(\Delta\) cân)

  và \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\) (2 góc ở đáy của \(\Delta\) cân )

  Mà \(\widehat{ABC}+\widehat{ABM}=180^0\) (2 góc kề bù)

  và \(\widehat{ACB}+\widehat{ACN}=180^0\) (2 góc kề bù)

  \(\Rightarrow\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

  Xét \(\Delta ABM\) và \(\Delta ACN\) có

  \(AB=AC\left(cmt\right)\)

  \(BM=CN\left(gt\right)\)

  \(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\left(cmt\right)\)

  \(\Rightarrow\Delta ABM=\Delta ACN\left(c-g-c\right)\)

  \(\Rightarrow AM=AN\) (2 cạnh tương ứng)

  \(\Rightarrow\Delta AMN\) cân tại \(A\) (định nghĩa \(\Delta\) cân)

  bởi Trần Thu Hiền 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>