Chứng minh OP//HQ biết phân giác của góc EHF cắt Oy tại Q

bởi thi trang 03/04/2019

GIÚP MÌNH NHA. ĐÚNG VÀ TRÌNH BÀY ĐẦY ĐỦ MÌNH SẼ TICK

Cho góc xOy = 90 độ , trên Ox lấy điểm E, trên Oy lấy điểm F ( OE < OF ). Từ E kẻ đường thẳng song song Oy, từ F kẻ đường thẳng song song Ox, hai đường này cắt nhau tại H

a) Tính góc EHF

b) Kẻ tia phân giác của góc xOy cắt EH tại P. Tính góc EPO

c) Kẻ phân giác của góc EHF cắt Oy tại Q. Chứng minh OP // HQ

Câu trả lời (1)

 • a)ta có \(\widehat{O}=90^0\)(gt)

  do EH//OF =>\(\widehat{E}=90^o\)

  do do FH//OE=>\(\widehat{E}+\widehat{H}=180^0\)

  \(\widehat{E}=90^o\) =>\(\widehat{H}=90^o\)

  b) ta có \(\widehat{POE}=\widehat{POF}=45^o\)(OP là tia pz của góc O)

  ta có \(\widehat{PEO}+\widehat{POE}+\widehat{OPE}=180^o\)

  <=>\(90^o+45^o+\widehat{OPE}=180^o\)

  =>\(\widehat{OPE}=180^o-\left(45^o+90^o\right)=45^o\)

  c)vì HQ là tia phân giác của góc H nên \(\widehat{FHQ}=\widehat{QHE}=\dfrac{90^o}{2}=45^o\)

  tam giác FHQ có:

  \(\widehat{F}+\widehat{FHQ}+\widehat{FQH}=180^o\)

  <=>\(90^o+45^o+\widehat{FQH}=180^o\)

  =>\(\widehat{PQH}=180^o-\left(90^o+45^o\right)=45^o\) (1)

  ta có:\(\widehat{POE}+\widehat{POF}=90^o\)

  <=>\(\widehat{POF}=90^o-45^o=45^o\) (2)

  từ (1 và 2) suy ra : \(\widehat{PQH}=\widehat{POF}=45^o\)

  do hai góc PQH=góc POF ở vị trí đồng vị và bằng nhau nên hai đường thẳng OP và QH song song với nhau

  =>

  bởi Phượng Bích 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan