Chứng minh nếu có dãy tỉ số a1/a2=a2/a3=...a2017/a2018 suy ra đẳng thức

bởi Lê Vinh 28/01/2019

Chứng minh rằng: Nếu có dẫy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{a_2}{a_3}=\dfrac{a_3}{a_4}=...=\dfrac{a_{2017}}{a_{2018}}\)

=> Đẳng thức : \(\dfrac{a_1}{a_{2018}}=\left(\dfrac{a_1+a_2+...+a_{2017}}{a_2+a_3+..+a_{2018}}\right)^{2017}\)

Câu trả lời (1)

 • ta có : \(\dfrac{a_1}{a_{2018}}=\left(\dfrac{a_1+a_2+...+a_{2017}}{a_2+a_3+...+a_{2018}}\right)^{2017}\)

  áp dụng dảy tỉ số bằng nhau ta có :

  \(\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{a_2}{a_3}=\dfrac{a_3}{a_4}=...=\dfrac{a_{2017}}{a_{2018}}=\dfrac{a_1+a_2+a_3+...+a_{2017}}{a_2+a_3+a_4+...+a_{2018}}\)

  \(\Rightarrow\left(\dfrac{a_1+a_2+a_3+...+a_{2017}}{a_2+a_3+a_4+...+a_{2018}}\right)^{2017}=\left(\dfrac{a_1}{a_2}\right)^{2017}\)

  mà ta có : \(\dfrac{a_1}{a_{2018}}=\dfrac{a_1a_2a_3...a_{2017}}{a_2a_3a_4...a_{2018}}=\left(\dfrac{a_1}{a_2}\right)^{2017}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{a_1}{a_{2018}}=\left(\dfrac{a_1+a_2+a_3+...+a_{2017}}{a_2+a_3+a_4+...+a_{2018}}\right)^{2017}\left(đpcm\right)\)

  bởi Bùi Mỹ Duyên 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan