Chứng minh GC=BK biết HI vuông góc BC tại I và G thuộc tia đối của tia IH thỏa HI=IG

bởi Trần Thị Trang 29/03/2019

Cho tam giác ABC nhọn . Vẽ BD vuông góc AC ( D thuộc AC ); CE vuông góc AB ( E thuộc AB ).BD và CE cắt nhau tại H.Gọi M là trung điểm của BC.Trên tia đối của tia MH lấy K / MH = MK.

a) c/m: CK vuông góc AC

b) Vẽ HI vuông góc BC tại I . TRên tia đối của IH lấy G / HI = IG

c/m : GC = BK

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan