ADMICRO

Chứng minh C, G, E thẳng hàng biết tam giác ABC cân tại A có tia phân giác góc BAC cắt BC

bởi thanh duy 25/04/2019

Cho tam giác ABC cân tại A (góc A<90độ). Kẻ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại H (H thuộc BC)

a) C/m tam giác ABH = tam giác ACH.

b) Kẻ tung tuyến BD cắt AH tại G. C/m G là trọng tâm của tam giác ABC.

c)Cho AB=15cm, BH=9cm. Tính độ dài cạnh AG.

d) Qua H kẻ đường song song với AC cắt AB tại E. C/m C,G,E thẳng hàng.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • A B C G E H

  a, xét \(\Delta ABH\)\(\Delta ACH\)

  AH chung

  \(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\) ( AH là đường pg của \(\widehat{BAC}\) )

  AB = AC ( \(\Delta\) ABC cân tại A )

  => \(\Delta ABH=\Delta ACH\) (cgc)

  b, \(\Delta ABC\) cân tại A

  => AH là đường phân giác đồng thời là đường trung tuyến của \(\Delta ABC\)

  \(\Delta ABC\) có BD và AH là 2 đường trung tuyến và BD \(\cap\) AH = G

  => G là trọng tâm của \(\Delta ABC\)

  c, \(\Delta ABC\) cân tại A

  => AH là đường phân giác đồng thời là đường cao của \(\Delta ABC\)

  áp dụng định lý Py ta go vào \(\Delta ABH\) vuông tại H

  AB2 = AH2 + BH2

  152 = AH2 + 92

  => AH 2 = 144

  => AH = 12 cm

  G là trọng tâm của \(\Delta ABC\)

  => AG = \(\dfrac{2}{3}AH=\dfrac{2}{3}.12=8cm\)

  d, EH // AC

  => \(\widehat{EHA}=\widehat{HAC}\) ( slt)

  \(\widehat{HAC}=\widehat{HAB}\)

  => \(\widehat{EHA}=\widehat{HAB}\)

  => \(\Delta EHA\) cân tại E => EA = EH (1)

  EH // AC

  => \(\widehat{ACB}=\widehat{EHB}\) ( đồng vị )

  \(\widehat{ACB}=\widehat{ABC}\) ( \(\Delta ABC\) cân tại A )

  => \(\widehat{EHB}=\widehat{ABC}\) => \(\Delta EBH\) cân tại E

  => EH = EB ( 2 )

  từ (1) ( 2) => EA = EB

  hay E là trung điểm của AB

  => CE là đường trung tuyến của \(\Delta ABC\)

  mà G là trọng tâm của \(\Delta ABC\)

  => C , G , E thẳng hàng

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>