ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chứng minh AB//DE biết góc ACD=100 dộ, góc D=60 độ và góc A=50 độ

A B C D E Biết góc ACD = 110 đọ, góc D= 60 độ, góc A = 50 độ.
Chứng minh rằng AB// DE

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Từ C kẻ tia Cy // AB (1)

  A B C D E y

  \(AB\text{/}\text{/}Cy\Rightarrow\widehat{BAC}=\widehat{ACy}=50^0\)

  \(\Rightarrow DCy=110^0-60^0=50^0\)

  Ta có \(\widehat{DCy}=\widehat{CDE}=60^0\) mà 2 góc này ở vị trí SLT

  \(\Rightarrow Cy\text{/}\text{/}DE\) (2)

  Từ (1) và (2) \(\Rightarrow AB\text{/}\text{/}DE\)

    bởi Nguyễn Quang Công Tôn 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ C kẻ tia Ct//AB. Ta có:

  BAC=ACt=500(hai góc so le trong)

  Vì ACt+tCD=1100. Suy ra: 500+tCD=1100

  tCD=1100-500=600

  Vì tCD=CDE=600 mà hai góc này ở vị trí đồng vị.

  Suy ra: tC//DE

  Vì: Et//AB

       Et//DE

  Suy ra: AB//DE

   

    bởi Tran Ba Truong Truong 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1