YOMEDIA

Chứng minh AB//CD biết qua H vẽ đường thẳng vuông góc vs Ot cắt Ox tại A

cho góc xOy khác góc bẹt,Ot là tia f/g của góc đó. Trên tia Ot lấy điểm H , qua H vẽ đg thẳng vuông góc vs Ot cắt Ox tại A , Oy tại B

a) C/M: tam giác AHO=tam giác BHO

b) Tia Ax lấy điểm C tia By lấy điểm D sao cho AC=BD. C/M AD=BC

c) C/M AB // CD

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)

  Xét Δ vuông OAH và Δ vuông BHO có:

  OH là cạnh chung

  ∠AOH=∠BOH (OH là tia phân giác của ∠O)

  Do đó: Δ vuông OAH= Δ vuông BHO (cgv-gn)

  b)

  Xét Δ CAB và Δ DBA có:

  AC=BD(gt)

  AB là cạnh chung

  ∠OAB=∠OBA (Δvuông OAH=Δ vuông BHO )

  ⇒ ΔCAB=ΔDBA(c-g-c)

  Nên AD=BC (2 cạnh tương ứng )

  c) Ta có: OA=OB (Δvuông OAH=Δvuông BOH)

  ⇒ ΔOAB cân tại O hay ∠OAB=∠OBA

  mà ∠AOB+∠OAB+∠OBA=1800(tổng 3 góc tam giác)

  ⇔∠AOB+∠2OAB=1800(1)

  Tương tự:OC=OD(OA=OB;AC=BD)

  Do đó Δ OCD cân tại O hay ∠OCD=∠ODC

  Mặt khác: ∠COD+∠OCD+∠ODC=1800( tổng 3 góc tam giác)

  ⇔∠AOB+∠2OCD=1800(2)

  Từ (1)(2)⇒∠OAB=∠OCD

  Vậy AB//CD

    bởi Yukinoshita Yukino 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)