Chứng minh 1 < a/a+b+c + b/b+c+d + c/c+d+a + d/d+a+b < 2

bởi Mai Đào 25/05/2019

Cho a,b,c,d > 0 . Chứng minh rằng:

1 < a/a+b+c + b/b+c+d + c/c+d+a + d/d+a+b < 2

Câu trả lời (1)

 • Nghỉ lâu, giờ vào bài :v

  Ta có : a,b,c,d >0

  \(\Rightarrow\dfrac{a}{a+b+c}>\dfrac{a}{a+b+c+d}\)

  \(\dfrac{b}{b+c+d}>\dfrac{b}{a+b+c+d}\)

  \(\dfrac{c}{c+d+a}>\dfrac{c}{c+d+a+b}\)

  \(\dfrac{d}{d+a+b}>\dfrac{d}{d+a+b+c}\)

  Cộng cả 4 vế , ta được :

  \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}>\dfrac{a}{a+b+c+d}+\dfrac{b}{a+b+c+d}+\dfrac{c}{a+b+c+d}+\dfrac{d}{a+b+c+d}=\dfrac{a+b+c+d}{a+b+c+d}=1\)Vậy \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}>1\left(1\right)\)

  Ta lại có : \(\dfrac{a}{a+b+c}< \dfrac{a}{a+c}\)

  \(\dfrac{b}{b+c+d}< \dfrac{b}{b+d}\)

  \(\dfrac{c}{c+d+a}< \dfrac{c}{c+a}\)

  \(\dfrac{d}{d+a+b}< \dfrac{d}{d+b}\)

  Cộng 4 vế , ta được :

  \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}< \dfrac{a}{a+c}+\dfrac{b}{b+d}+\dfrac{c}{a+c}+\dfrac{d}{b+d}=\left(\dfrac{a}{a+c}+\dfrac{c}{a+c}\right)+\left(\dfrac{b}{b+d}+\dfrac{d}{b+d}\right)=\left(\dfrac{a+c}{a+c}\right)+\left(\dfrac{b+d}{b+d}\right)=1+1=2\)

  Vậy \(\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{b+c+d}+\dfrac{c}{c+d+a}+\dfrac{d}{d+a+b}< 2\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2)=> đpcm

  bởi Tuấn Lê 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan