YOMEDIA
UREKA

Cho biết \(3\) người làm cỏ một cánh đồng hết \(6\) giờ. Cho biết \(12\) người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

 Cho biết \(3\) người làm cỏ một cánh đồng hết \(6\) giờ. Cho biết \(12\) người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian? 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số người tỉ lệ nghịch với số thời gian phải làm xong. \(\left( {x \in \mathbb N^*;y > 0} \right)\)

  Gọi \(x\) là số người làm và \(y\) là số thời gian (bằng giờ) làm xong.

  Ta có: \(xy=a\) \(\left( {a \ne 0} \right)\)                       (1)

  Theo điều kiện của bài toán ta có \(x=3\) và \(y=6\).

  Thay các giá trị của \(x\) và \(y\) đã cho vào (1) ta có \(a=3.6=18\).

  Vậy khi \(x=12\) thì \(y = \dfrac{a}{x} = \dfrac{{18}}{{12}} = 1,5\)

  Trả lời: \(12\) người làm cỏ xong cánh đồng đó hết \(1,5\) giờ.

    bởi A La 02/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON