Bài 5.2 trang 45 sách bài tập toán 7 tập 2

bởi Nguyễn Trung Thành 28/09/2018
Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 45)

Cho điểm A nằm trong góc vuông xOy. Gọi M, N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A đến Ox, Oy. Biết AM = AN = 3cm. Khi đó :

(A) OM = ON > 3cm                                          (B) OM = ON < 3cm

(C) OM = ON = 3cm                                          (D) \(OM\ne ON\)

Hãy chọn phương án đúng ?

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan