Ba lớp 7a, 7b 7c cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho 3 lớp tỉ lệ với 5, 6,

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 11/12/2018

Ba lớp 7a, 7b 7c cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho 3 lớp tỉ lệ với 5, 6, 7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4,5,6 nên có 1 lớp nhận nhiều hơn dự định là 48 gói. Tính tổng số gói tăm mà 3 lớp đã mua .

Câu trả lời (3)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan