YOMEDIA

3 cạnh của ∆ tỉ lệ với 3;4;5 biết chu vi bằng 36cm tính độ dài mỗi canh của ∆

bởi Long Long 12/12/2019

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • Gọi x, y, z lần lượt là các cạnh của tam giác( cm, x, y, z>0)

  Vì các cạnh của tam giác đó lần lượt tỉ lệ với 3, 4, 5 nên:

  \frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}

  Vì chu vi của tam giác đó là 36cm mà muốn tính chu vi một tam giác dùng 3 cạnh cộng lại nên:

  x+y+z=36

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{x+y+z}{3+4+5}=\frac{36}{12}=3

  Do đó:

  \frac{x}{3}=3  ⇒  x=3.3=9

  \frac{y}{4}=3  ⇒  y=4.3=12

  \frac{z}{5}=3  ⇒  z=5.3=15

     Vậy: cạnh I dài 9cm

            cạnh II dài 12cm

            cạnh III dài 15cm

   

   

  bởi Đỗ Đức Nhân 13/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi ba cạnh của tam giác đó lần lượt là: a,b,c.

  Theo đầu bài, ta có:

  a/3=b/4=c/5 và a+b+c=36

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  a/3=b/4=c/5=a+b+c/3+4+5=36/12=3

  ⇒a=3x3=9

  ⇒b=4x3=12

  ⇒c=5x3=15

  Vậy số đo của ba cạnh đó lần lượt là:9cm; 12cm; 15cm;

  bởi Vương Thượng Hoàng 13/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là a,b,c (a,b,c 0≠0,cm)

  Vì a,b,c tỉ lệ thuận với 3,4,5

  => a3=b4=c5a3=b4=c5

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  a3=b4=c5=a+b+c3+4+5=3612=3a3=b4=c5=a+b+c3+4+5=3612=3

  => a3=3a=9a3=3⇔a=9

  => b3=4b=12b3=4⇔b=12

  => c5=3c=15c5=3⇔c=15

  Vậy độ dài ba cạnh của tam giác đó là: 9cm, 12cm, 15cm

  bởi Nguyễn Hoàng Vũ 14/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi 3 cạnh của hình tam giác lần lượt là a,b,c

  Theo đề, ta có

  a phần 3=b phần 4=c phần 5 và a+b+c=36

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  a phần 3=b phần 4=c phần 5=a+b+c:3+4+5=36 : 12=3

  =>a= 3 nhân 3= 9

       b= 3 nhân 4= 12

       c= 3 nhân 5= 15

  Vậy số đo 3 cạnh của hình tam giác lần lượt là 9cm, 12cm, 15cm

  bởi Phạm Tấn Quang 15/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA