Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh toàn khối biết khối 6 có 270 học sinh

bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 30/04/2019

đây là câu 3

câu 3)2 điểm 

khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : giỏi khá trung bình . số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả khối , số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại .

a) tính số học sinh giỏi,khá và trung bình của khối 6 đó 

b) tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh toàn khối .

xin các bn giúp mk nha mk sẽ tick 2 like 

Câu trả lời (13)

 • a. số học sinh trung bình là:

  \frac{7}{15}.270= 126 (học sinh)

  số học sinh còn lại là: 270 - 126 = 144 (học sinh)

  số học sinh khá là: \frac{5}{8}.144= 90(học sinh)

  số học sinh giỏi là: 270- 90 - 126= 54 (học sinh)

  b) tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với học sinh toàn khối:

  \frac{54}{270}.100% = 20 %

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 30/04/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • tích sao được 2 like

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 22345

  bởi Đinh Văn Thiện 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mà khoan Trần Thị Thương Thương 

  cái số học sinh khá giải ra một cách cũng được

  tính thế này

  (270-126).5/8=90(học sinh)cũng được nha bạn

  bởi Phạm Bảo 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mink cũng định ra câu giống vầy nè

  bởi Lê Như Bình 06/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3

  bởi nguyen the thanh 07/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bạn làm câu hỏi hay lắm

  bởi dcsadfgsgdbsg dvjkchvjkch 07/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. số học sinh trung bình là:

  \frac{7}{15}.270= 126 (học sinh)

  số học sinh còn lại là: 270 - 126 = 144 (học sinh)

  số học sinh khá là: \frac{5}{8}.144= 90(học sinh)

  số học sinh giỏi là: 270- 90 - 126= 54 (học sinh)

  b) tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với học sinh toàn khối:

  \frac{54}{270}.100% = 20 %

  bởi Linh Chi 14/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a. số học sinh trung bình là: = 126 (học sinh) số học sinh còn lại là: 270 - 126 = 144 (học sinh) số học sinh khá là: = 90(học sinh) số học sinh giỏi là: 270- 90 - 126= 54 (học sinh)

  b) tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với học sinh toàn khối: % = 20 %

  bởi Thu Huong 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. số học sinh trung bình là:

   

  \frac{7}{15}.270= 126 (học sinh)

   

  số học sinh còn lại là: 270 - 126 = 144 (học sinh)

   

  số học sinh khá là: \frac{5}{8}.144= 90(học sinh)

   

  số học sinh giỏi là: 270- 90 - 126= 54 (học sinh)

   

  b) tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với học sinh toàn khối:

   

  \frac{54}{270}.100% = 20 %

  d/s:.......

  b,20%

   

   

  bởi văn độ 23/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan