Nhâm Thị Vân's Profile

Nhâm Thị Vân

Nhâm Thị Vân

27/06/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 9
Điểm 55
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Nhâm Thị Vân đã đặt câu hỏi: Tìm GTNN , GTLN Cách đây 9 tháng

  Cho xy =4,x>0,y>0.Tìm GTNN của:

  A=(x+1)(4y+3

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích đa thức x^2-4x-21 thành phân tử Cách đây 9 tháng

   x^2-4x-21

  =x^2-7x+3x-21

  =x(x-7)+3(x-7)

  =(x+3)(x-7)

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích đa thức -2x^2-4x+30 thành nhân tử Cách đây 9 tháng

   -2x^2-4x+30

  =-2x^2-10x+6x+30

  =-2x(x+5)+6(x+5)

  =-2(x-3)(x+5)

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

  -54,-35,-17,0,12,45,65

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

  24,3,2,-19,-20,-96,-108

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

  C

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

  0 không phải số nguyên âm cũng không phải số nguyên dương

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

   

  a,(|-24|:|-8|)-1

  =(24:8)-1

  =3-1

  =2

  b,(|1440|:|-32|):|-5|

  =(1440:32):5

  =45:5

  =9

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

   

  Số đối của 2 là -2.      

  Số đối của 5 là -5

  Số đối của -6 là 6

  Số đối của -1 là 1

  Số đối của -18 là 18

 • Nhâm Thị Vân đã trả lời trong câu hỏi: Tiêu đề câu hỏi Cách đây 9 tháng

  A

Điểm thưởng gần đây (11)

 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nhâm Thị Vân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)) (+1đ) Cách đây 9 tháng