AMBIENT

Tìm BCNN (84,108)

bởi Pé Heo 30/11/2018

a. Tìm BCNN ( 84, 108)

b. Tìm UWCLN ( 112, 140)

RANDOM

Câu trả lời (10)

 • a) Ta có:84=22x3x7

              108=22x33

  =>BCNN(84,108)=22x33x7=756

       Vậy BCNN(84,108)=756

   

  b)Ta có :112=24x7

              140=22x5x7

  =>UCLN(112,140)=24X7=112

            Vậy UCLN(112,140)=112

  bởi Chau Nguyen 30/11/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • BCNN(84,108)=756

  ƯCLN(112,140)=28

  bởi Nijino Yume 30/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) 756

  b) 112

   

  bởi Yuuki Asuna 30/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 756 BCNN

  112 UCLN

  bởi tran ngoc thien hoang 30/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi x là số cần tìm 

  Ta có 

  a. 84=22.3.7

    108=22. 33

  BCNN(84;180)=22.32.7= 756

  b. 112=24.7

      140=22.5.7

  UCLN(112;140)=22. 7=28

  bởi Phan Ngọc Bảo 01/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi x là số cần tìm 

  Ta có 

  a. 84=22.3.7

    108=22. 33

  BCNN(84;180)=22.32.7= 756

  b. 112=24.7

      140=22.5.7

  UCLN(112;140)=22. 7=28

  bởi Nguyen Bac Minh 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>