AMBIENT

Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

bởi Midoriya Izuku 31/12/2018

Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • - Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

  - Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

  - Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

  - Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1/. Dấu hiệu chia hết cho 2

  :Các chữ số tận cùng là : 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2.

  bởi văn độ 01/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>