Học sinh khối 6 của một trường tham gia nghi thức để chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

bởi Pé Heo 29/11/2018

Học sinh khối 6 của một trường tham gia nghi thức để chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. Tính số học sinh khối 6 của trường đó, biết rằng khi học sinh xếp thành hàng 5, hàng 6 hay hàng 8 đều vừa đủ hàng và số học sinh trong khoảng từ 200 đến 300 học sinh

( GIẢI CHITIẾT GIÙM MÌNH NHA TẠI CÔ KO CHO LÀM TẮT )

Câu trả lời (4)

 • Gọi a là số học sinh khối 6 của trường đó.

  Theo đề ta có :

  a chia hết cho 5 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8 và 200 < a < 300

  ⇒a € BC( 5;6;8 ) và 200 < a < 300

  5= 5

  6= 2.3

  8= 23

  BCNN( 5;6;8 )= 23.3.5= 8.3.5= 120

  BC( 5;6;8 )=B( 120 )={ 0; 120; 240;360;480;...}

  Vì 200 < a < 300

  ⇒a= 240

  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 240 học sinh.

  bởi Yuuki Umi / ~Boboiboy ~ ^_^ 29/11/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 •   Gọi số học sinh là x.Điều kiện:x thuộc N*;lớn hơn hoặc bằng 200 và bé hơn hoặc bằng 300

           Khi xếp 5 hàng,6 hàng hay 8 hàng đều vừa đủ

  =>x chia hết cho 5,chia hết cho 6 và chia hết cho 8

  =>x thuộc BCNN(5,6,8)

     Ta có:5=5

              6=2x3

              8=23

  =>BCNN(5;6;8)=5x23x3=120

  =>BC(5,6,8)=B(120)={0;120;240;360;....} mà x lớn hơn hoặc bằng 200 và nhỏ hơn hoặc bằng 300

  =>x=360

                      Vậy x = 360

  bởi Chau Nguyen 30/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Gọi x là số hs cần tìm 

  theo de

  x:5;:6;:8 và 200<x<300

  => x = BC (5;6;8)

  Ta có 

  5=5

  6=2.3

  8=23

  BCNN(5;6;8)=23.3.5= 120

  BC(5;6;8)= B (120)={0;120;240;360;...}

  Vì 200<x<300 nên x =240

  Vậy số hs cần tìm là 240 hs

  bởi Phan Ngọc Bảo 02/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan