AMBIENT

Dùng ba trong bốn chữ số 7, 6, 2, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó

bởi ✪ Kudo❄Shinichi ✪ »Sƙƴ« 16/12/2018

 Dùng ba trong bốn chữ số 7, 6, 2, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó:

a. Chia hết cho 9

b. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

ADSENSE

Câu trả lời (13)

 • a. Ta có tổng 3 chữ số:

      7 + 6 + 2 = 15 :/. 9

      7 + 6 + 0 = 13 :/. 9

      7 + 2 + 0 = 9 ⋮ 9

      6 + 2 + 0 = 8 :/. 9

  Vậy số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 9 là các số được thành lập từ 3 số 7, 2, 0 đó là: 207, 270, 720, 702.

  b. Ta có: 7 + 6 + 2 = 15 và 15 ⋮ 3 và 15 :/. 9

  Vậy số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là các số được thành lập từ 3 số 2, 7, 6 đó là: 267, 276, 627, 672, 762, 726.

  bởi Midoriya Izuku 16/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a. Số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 9 là các số được thành lập từ 3 số 7, 2, 0 đó là: 207, 270, 720, 702.

  b. Số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là các số được thành lập từ 3 số 2, 7, 6 đó là: 267, 276, 627, 672, 762, 726.

  bởi đặng ngân 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. 207;270;702; 720

  b. 267;276;627;672;726;762

  bởi YY Lissia Boboiboy 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a 720 702 270 207

  b 7260 7206 7026 7062 6720 6702 ......

  bởi Cao Thành Vinh 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a/ Tổng các chữ số của một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9.

  Vậy, ta có: 7+2+0 chia  hết cho 9

  Nên các số chia hết cho 9 được lập từ các chữ số trên là: 207;270;702;720

  b/Tổng các chữ số của một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.

  Vậy ta có: 7+2+0 chia hết cho 3

                 7+2+6 chia hết cho 3

  Mà số đó không chia hết cho 9 nên

  Các chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là 267;276;627;672;726;762

  bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) 720 ; 702 ; 207 ; 270
  b) 276 ; 672 ; 762 ; 726 ; 267; 627 

  bởi Lê Trần Khả Hân 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a.720;270;702;207                                b.762;267;726;276;672;627

  bởi Trần Nhật Nam 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. 720;270;702;207

  b. 762;267;726;276;672;627

  Chúc các bạn học tốt!

  bởi Trương Huy Hoàng 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA