YOMEDIA
NONE

Tính số kg muối còn lại trong kho chứa 4720kg muối

Một kho 4720kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối, lần sau chuyển đi 1700kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki - lô - gam muối
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (52)

 • Trong kho còn lại số ki lô gam muối là : 4720 - ( 2000 1700 ) = 1020 ( gam )
    bởi 王 俊凯 04/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • YOMEDIA

  Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 • 1020
    bởi Ánh Lê Hồng 04/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi Ánh Lê Hồng 04/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 123456
    bởi Ánh Lê Hồng 04/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số kg muối còn lại trong kho là 4720-(2000 1700)=1020
    bởi Trang'g Trang'g 05/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi Anh Bui 06/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi Anh Bui 06/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi 王 俊凯 06/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • =1020 nha bạn~

   

    bởi Võ Ngoc Như Ý(2k7) 07/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 4720 - (2000 + 1700) = 1020

    bởi Võ Quỳnh Anh 07/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Trong kho còn lại : 4270-2000-1700=570 (kg)

    bởi Sherlocks Holmes Thành 08/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Số kilogam muối còn lại trong kho là:  4720-2000-1700=1020  kg

    bởi nguyen huyen 09/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • số kg muối còn là

  4720-2000-1700=1020

    bởi Nguyễn Khánh minh 10/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
  1. Trong kho còn lại số ki- lô-gam muối là:
  2. 4720-(2000+1700)=1020(kg)
  •                   ĐS:1020 kg muối
    bởi La La 10/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • trong kho còn     1020 ki lô gam muối

    bởi mr silver 10/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 4720-3700=1020
    bởi Anna Hà 11/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •            Trong kho còn lại số kg muối là :

                4720 - [ 2000 + 1700] = 1020 [ kg ]

                   Đáp số : 1020 kg muối

    bởi Đỗ Mai Phương 12/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi Trinh VIet 14/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020

   

    bởi Đàm Trọng Thế Anh 14/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 •                            Bài làm

     Sau lần chuyển thứ nhất thì còn số ki-lô-gam là:

               4720 - 2000 = 2720 ( kg )

     Sau lần chuyển thứ hai thì còn số ki-lô-gam là:

               2720 - 1700 = 1020 ( kg )

                     Đáp số: 1020 kg

    bởi Nguyen Bac Minh 14/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi Linh Linh 16/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi nguyễn khuyến 16/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Kho còn lại là :

  4720-2000-1700=1020(Kg)

  ĐÁp số: 1020 kg

   

    bởi UwU nhung UwU 17/05/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 •                                                                                 Giải 

                                                             Số kg lần đầu chuyển đi còn lại là:

                                                                      4720 - 2000= 2720 kg muối

                                                              Số kg lần hai chuyển là 

                                                                       2720-1700= 1020 kg muối

                                                               số kg trong kho còn lại là

                                                                       4720 - (2720+1020)= 980 kg muối

                                                                                 

    bởi Đoàn Phúc Đức 18/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • số ki-lô-gam muối còn lại trong kho là :

  4720-(2000+1700)=1020 (ki-lô-gam muối)

  đáp án : 1020 ki-lô-gam muối

    bởi hao gao 19/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi hao gao 20/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 4720-2000-1700=1020 kg

   

    bởi vfe fh,tr 21/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • khó

    bởi Nguyễn Phan Nhật Khánh 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • .

    bởi Vũ Hà 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trong kho còn số kg muối là 4720-2000-1700=1020 (kg)

    bởi Hạo Tử Nhiên 23/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 4720-2000-1700=1020(kg)

    bởi Nhát chém lưỡi địa 23/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số lượng muối còn lại là
    4720-2000-1700=1020 (kg)

    bởi Quanq Link 27/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi ctcl đỗ trang 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi ctcl đỗ trang 03/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Là 1020 kg

    bởi Vương Ngoc Anh 04/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bạn trừ nhé kết quả 1020 kg là đúng nhất

    bởi phanhothanh nam 04/06/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1020 kg

    bởi phanhothanh nam 04/06/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Làm gộp nhanh bạn nhá
  số gạo còn lại là: 4720 - (2000 - 1700) = 1020 (kg)


   

    bởi Đầu Buồi . 05/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 570

    bởi nguyễn sỹ khánh toàn 08/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4720-2000-1700=1020(kg)

    bởi Nguyễn Duy Anh 14/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • = 1020 kg

    bởi Huy Kaito (MG) 15/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi Dương Phan Hoài Thương 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi Nguyễn Khánh Dư 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải

  Số kg lần đầu chuyển đi còn lại là:

  4720 - 2000= 2720 kg muối

  Số kg lần hai chuyển là

  2720-1700= 1020 kg

  muối số kg trong kho còn lại là

  4720 - (2720+1020)= 980 kg muối

    bởi Nguyễn Hoàng Hưng 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020

    bởi Dương Phan Hoài Thương 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020 gam nhé

    bởi nguyen Trong Quoc An 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • quá ez ngôn lù

    bởi nguyen Trong Quoc An 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1020
    bởi Nguyễn Phương Thuỳ 15/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON