ON
YOMEDIA

Nguyễn Duy Anh's Profile

Nguyễn Duy Anh

Nguyễn Duy Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 198
Điểm 874
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (74)

Điểm thưởng gần đây (205)

  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Duy Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Duy Anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Duy Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Duy Anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1