ON
YOMEDIA

ctcl đỗ trang's Profile

ctcl đỗ trang

ctcl đỗ trang

01/01/1970

Số câu hỏi 10
Số câu trả lời 194
Điểm 614
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (165)

  • ctcl đỗ trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • ctcl đỗ trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • ctcl đỗ trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • ctcl đỗ trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • ctcl đỗ trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • ctcl đỗ trang: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • ctcl đỗ trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • ctcl đỗ trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • ctcl đỗ trang: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • ctcl đỗ trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1