Tm GTLN, GTNN của biểu thức y=3sin2x-5

bởi Vân Rubii 02/09/2018

Đề;tìm GTLN,GTNN của biểu thức                                                                                                                                                                             a,   y=3sin2x-5

                                                b,  y=7-2cos.(x+bi/4)

                                                

Câu trả lời (1)

 • câu a : y=3sin2x-5

         mà ta có : -1<= sin2x <= 1

                         -3 <= 3sin2x<= 3

                          -8<= 3sin2x-5<= -2 

     vậy min là -8

           mã là -2

  câu b : y=7-2cos(x+pi/4)

        ta có : -1<=cos(x+pi/4)<=1

                   2>=-2cos(x+pi/4)>=-2

                   9>=7-2cos(x+pi/4)>= 5

     vậy min=5

           max=9

  bởi Nguyễn Hasu 08/09/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan