AMBIENT

Nguyễn Hasu's Profile

Nguyễn Hasu

Nguyễn Hasu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Hasu đã trả lời trong câu hỏi: Gíá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số Cách đây 1 năm

             ta có : 0<= sin2x<=1

                      2<= sin2x+2<=3

   vậy min=2

         max=3

 • Nguyễn Hasu đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình bài vs ak Cách đây 1 năm

  câu a : y=3sin2x-5

         mà ta có : -1<= sin2x <= 1

                         -3 <= 3sin2x<= 3

                          -8<= 3sin2x-5<= -2 

     vậy min là -8

           mã là -2

  câu b : y=7-2cos(x+pi/4)

        ta có : -1<=cos(x+pi/4)<=1

                   2>=-2cos(x+pi/4)>=-2

                   9>=7-2cos(x+pi/4)>= 5

     vậy min=5

           max=9

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Hasu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 20 năm