Tìm số hạng chính giữa trong khai triển (x-1/3)^n

bởi bich thu 25/10/2018

cho biết hệ số của số hạng thứ 3 trongkhai triển ( X-1/3)^n bằng 5. tìm số hạng chính giữa

Câu trả lời (1)

 • ta có : \(\left(x-\dfrac{1}{3}\right)^n=\sum\limits^n_{k=0}C^k_n\left(x\right)^{n-k}\left(\dfrac{-1}{3}\right)^k\)

  để có số hạng thứ 3 trong khai triển thì \(k=2\)

  \(\Rightarrow\) hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển là \(C^2_n\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=5\) \(\Rightarrow n=10\)

  \(\Rightarrow\) để có số hạng đứng chính giữa thì \(k=5\)

  \(\Rightarrow\) số hạng chính giữa là \(C^5_{10}\left(\dfrac{-1}{3}\right)^5x^{10-5}=\dfrac{-28}{27}x^5\)

  bởi Nguyen Hai 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan