AMBIENT

Tìm hệ số chứa x^5 trong khai triển đa thức P(x)

bởi Thanh Nguyên 25/10/2018

Tìm hệ số chứa x5 trong khai triển đa thức P(x)= (2x+1)+ (2x+1)2+ (2x+1)3+...+(2x+1)20.

mọi người ai biết giải giúp e với ạ.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • ta có : \(P\left(x\right)=\sum\limits^{20}_{k=1}\left(2x+1\right)^k=\sum\limits^{20}_{k=1}C_k^p\left(2x\right)^{k-p}\left(1\right)^k\)

  để có : \(x^5\Rightarrow k-p=5\)

  \(\Rightarrow\) hệ số của \(P\left(x\right)\) trong khai triển là : \(\sum\limits^{20}_{k=1}C^p_k\left(2\right)^{k-p}=C^0_52^5+C^1_62^5+C^2_72^5+...+C^{15}_{20}2^5\)

  \(=32\left(C^0_5+C^1_6+C^2_7+...+C^{15}_{20}\right)=32.54264=1736448\)

  vậy hệ số của \(x^5\) trong khai triển đa thức \(P\left(x\right)\)\(1736448\)

  bởi Phương Uyên 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>