YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số cho sau: \(y = {\left( {\sin x - \cos x} \right)^2} + 2\cos 2x + 3\sin x\cos x\)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta có:

  \(y = {\left( {\sin x - \cos x} \right)^2} + 2\cos 2x + 3\sin x\cos x \)

  \(\begin{array}{l}
  = {\sin ^2}x - 2\sin x\cos x + {\cos ^2}x + 2\cos 2x + \frac{3}{2}.2\sin x\cos x\\
  = 1 - \sin 2x + 2\cos 2x + \frac{3}{2}\sin 2x
  \end{array}\)

  \(= 1 + {1 \over 2}\sin 2x + 2\cos 2x.\)

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{2}\sin 2x + 2\cos 2x\\
  = \frac{{\sqrt {17} }}{2}\left( {\frac{1}{{\sqrt {17} }}\sin 2x + \frac{4}{{\sqrt {17} }}\cos 2x} \right)\\
  = \frac{{\sqrt {17} }}{2}\sin \left( {2x + \alpha } \right)
  \end{array}\)

  với \(\alpha\) thỏa mãn 

  \({\left\{ \begin{array}{l}
  \cos \alpha = \frac{1}{{\sqrt {17} }}\\
  \sin \alpha = \frac{4}{{\sqrt {17} }}
  \end{array} \right.}\)

  Mà \( - 1 \le \sin \left( {2x + \alpha } \right) \le 1\) nên \( - \frac{{\sqrt {17} }}{2} \le \frac{{\sqrt {17} }}{2}\sin \left( {2x + \alpha } \right) \le \frac{{\sqrt {17} }}{2}\)

  Do đó:

  \(\begin{array}{l}
  - \frac{{\sqrt {17} }}{2} \le \frac{1}{2}\sin 2x + 2\cos 2x \le \frac{{\sqrt {17} }}{2}\\
  \Rightarrow 1 - \frac{{\sqrt {17} }}{2} \le 1 + \frac{1}{2}\sin 2x + 2\cos 2x \le 1 + \frac{{\sqrt {17} }}{2}\\
  \Rightarrow 1 - \frac{{\sqrt {17} }}{2} \le y \le 1 + \frac{{\sqrt {17} }}{2}
  \end{array}\)

  Vậy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của y theo thứ tự là \(1 + {{\sqrt {17} } \over 2}\) và  \(1 - {{\sqrt {17} } \over 2}\).

    bởi Hy Vũ 24/10/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON