Xét tính chẵn lẻ của hàm số y=f(x)= x : |x+1|-|x-1|

bởi bich thu 13/10/2018

Giúp mình xét tính chẵn lẻ của hàm số y=f(x)= x : |x+1|-|x-1|

Câu trả lời (2)

 • \(y=f\left(x\right)=\dfrac{x}{\left|x+1\right|-\left|x-1\right|}\)

  (*) tập xát định của \(y\) là : \(x\in R\)

  \(\Rightarrow\) với mọi giá trị của \(x\in D\) thì \(-x\in D\)

  (*) ta có : \(f\left(-x\right)=\dfrac{-x}{\left|-x+1\right|-\left|-x-1\right|}=\dfrac{-x}{\left|x-1\right|-\left|x+1\right|}\)

  \(=\dfrac{-x}{-\left(\left|x+1\right|-\left(x-1\right)\right)}=\dfrac{x}{\left|x+1\right|-\left|x-1\right|}=f\left(x\right)\)

  vậy hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{x}{\left|x+1\right|-\left|x-1\right|}\) là hàm chẵn

  bởi Nguyễn Thị Ny Na 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ta có : f ( − x ) = − x | − x + 1 | − | − x − 1 | = − x | x − 1 | − | x + 1 | f(−x)=−x|−x+1|−|−x−1|=−x|x−1|−|x+1| = − x − ( | x + 1 | − ( x − 1 ) ) = x | x + 1 | − | x − 1 | = f ( x ) =−x−(|x+1|−(x−1))=x|x+1|−|x−1|=f(x) vậy hàm số y = f ( x ) = x | x + 1 | − | x − 1 | y=f(x)=x|x+1|−|x−1| là hàm chẵn

  bởi Sún TV 10/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan