Xét tính chẵn lẻ của hàm số y=|2x+1|+|2x-1|

bởi Nguyễn Thị Trang 21/09/2018

Xét tính chẵn lẻ

a, y=\(\left|2x+1\right|+\left|2x-1\right|\)

b, y=2x2 + \(\left|x\right|\)

c,y= \(\dfrac{\left|x+1\right|+\left|x-1\right|}{\left|x+1\right|-\left|x-1\right|}\)

Cảm ơn nha.

Câu trả lời (1)

 • a) đặc \(f\left(x\right)=y=\left|2x+1\right|+\left|2x-1\right|\)

  \(D=R\) \(\Rightarrow\forall x\in D\) thì \(-x\in D\)

  ta có : \(f\left(-x\right)=\left|-2x+1\right|+\left|-2x-1\right|=\left|2x-1\right|+\left|2x+1\right|=f\left(x\right)\)

  \(\Rightarrow\) hàm này là hàm chẳn

  b) đặc \(f\left(x\right)=y=\dfrac{\left|x+1\right|+\left|x-1\right|}{\left|x+1\right|-\left|x-1\right|}\)

  \(D=R\backslash\left\{0\right\}\) \(\Rightarrow\forall x\in D\) thì \(-x\in D\)

  ta có : \(f\left(-x\right)=\dfrac{\left|-x+1\right|+\left|-x-1\right|}{\left|-x+1\right|-\left|-x-1\right|}=\dfrac{\left|x-1\right|+\left|x+1\right|}{\left|x-1\right|-\left|x+1\right|}\)

  \(=-\dfrac{\left|x+1\right|+\left|x-1\right|}{\left|x+1\right|-\left|x-1\right|}=-f\left(x\right)\)

  \(\Rightarrow\) hàm này là hàm lẽ

  bởi Đinh Thị Lợi 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan