Viết pt tiếp tuyến của (C) : x^2 + y^2 + 8x + 4y - 5 = 0 đi qua M(2;1)

bởi My Le 12/10/2018

cho đường tròn (C) : x2 + y2 + 8x + 4y - 5 = 0 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến (C) đi qua M(2;1).

Câu trả lời (1)

  • (C) có tâm I(-4;-2), bán kính R=5. Gọi phương trình đường thẳng tiếp tuyến đi qua M(2;1) là a(x-2)+b(y-1)=0

    Khoảng cách từ tâm I tới đường thẳng này là $d=\dfrac{|-6a-3b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=R=5$

    $\(\Rightarrow\left(6a+3b\right)^2=25\left(a^2+b^2\right)\Leftrightarrow11a^2+36ab-16b^2=0\)$

    bởi quang thinh thinh 12/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan