ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết pt đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng d: 3x-y-2=0 và đi qua 2 điểm

Trong mat phang voi he toa do Oxy, cho 2 diem A(3;1), B(-1;3) & duong thang d: 3x-y-2=0

Lap pt duong tron (C) co tam thuoc duong thang d & di qua 2 diem A, B

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi tâm I thuộc d : 3x-y-3=0 nên \(I\left(a;3a-2\right)\)Vì (C) đi qua A và B nên ta có IA=IB

  \(\overrightarrow{IA}=\left(3-a;3-3a\right)\Rightarrow IA^2=\left(3-a\right)^2+\left(3-3a\right)^2\)

  \(\overrightarrow{IB}=\left(-1-a;5-3a\right)\Rightarrow IB^2=\left(1+a\right)^2+\left(5-3a\right)^2\) 

  Có IA=IB nên \(\left(3-a\right)^2+\left(3-3a\right)^2=\left(1+a\right)^2+\left(5-3a\right)^2\Leftrightarrow-8+4a=0\Leftrightarrow a=2\) Vậy I(2;4) \(R=IA=\sqrt{10}\)

  Vậy ptdt (C) là : \(\left(x-2\right)^2+\left(y-4\right)^2=10\)

    bởi Hồ Anh Dũng 12/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1