Tìm TXĐ của hàm số f(x)=x/(x+1) với x > 0

bởi Thuy Kim 23/10/2018

Cho hàm số f(x) = \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{x+1}\left(x>0\right)\\\dfrac{\sqrt[3]{x+1}}{x-1}\left(-1\le x\le0\right)\end{matrix}\right.\)

a) tìm Tập xác định của hàm số f(x)

b) tính giá trị của hàm số tại x=0, x=2, x=-1,x=-3

Câu trả lời (2)

 • TXĐ=[-1;+∞)

  f(0)=-1

  f(2)=\(\dfrac{2}{3}\)

  f(-1)=0

  bởi Nguyễn Đức Trung 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • f(0)=-1 f(2)= 2 3 23 f(-1)=0

  bởi Sún TV 10/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan