Tìm m để hs y=căn (x-m)+1/căn (m+3-2x) xác định trên [0;1)

bởi Hy Vũ 21/09/2018

Tìm m để hàm số sau xác định trên [0;1)

\(y=\sqrt{x-m}+\dfrac{1}{\sqrt{m+3-2x}}\)

Câu trả lời (1)

 • Hàm số xác định khi \(\left\{{}\begin{matrix}x-m\ge0\\m+3-2x>0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge m\\x< \dfrac{m+3}{2}\end{matrix}\right.\)

  --> D \(=[m;\dfrac{m+3}{2})\)

  Hs xác định trên \([0;1)\) khi và chỉ khi:

  \([0;1)\subset[m;\dfrac{m+3}{2})\)

  \(\Leftrightarrow m\le0< 1\le\dfrac{m+3}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\le0\\1\le\dfrac{m+3}{2}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\le0\\m\ge-1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow-1\le m\le0\)

  Vậy với \(-1\le m\le0\) thì hs trên xđịnh trên khoảng \([0;1)\)

  bởi Nguyen Minh Hoang Lam 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan