Tìm m để D_g con D_f biết f(x)=(2x-3)/căn (|x-2|-1)

bởi Nguyễn Bảo Trân 24/10/2018

Cho f(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{\left | x-2 \right |-1}} có tập xác định D;   g(x) = \frac{2x- \sqrt{m-2x}}{x^{2}+5} có tập xác định Dg .  Tìm m để D\subset Df

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan