YOMEDIA
NONE

Gọi M, N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và CD

Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(4;6). Gọi M, N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và CD sao cho \(\widehat{MAN}=45^0,M(-4;0)\) và đường thẳng MN có phương trình \(11x+2y+44=0\).Tìm tọa độ các điểm B,C, D. 

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)


 • Gọi \(E=BD\cap AN,F=BD\cap AM,I=ME\cap NF\)
  Ta có \(\widehat{MAN}=\widehat{NDB}=\widehat{MBD}=45^0\) nên hai tứ giác ADNF, ABNE nội tiếp. Do đó \(ME\perp AN,NF\perp AM\). Suy ra \(AI\perp MN\)
  Gọi \(H=AI\cap MN\). Ta có ABME, MNEF là các tứ giác nội tiếp nên \(\widehat{AMB}=\widehat{AEB}=\widehat{AMH}\). Do đó B là đối xứng của H qua đường thẳng AM. 
  Từ \(AH\perp MN\) tại H, tìm được \(H\left ( -\frac{24}{5};\frac{22}{5} \right )\). Do B là đối xứng của H qua AM , nên tìm được B(0;-2).
  Tìm được BC: 2x + 4 y + 8 = 0,CD: 2x - y +18 = 0 suy ra C(-8;2)
  Từ \(\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\) ta tìm được D(-4;10)
   

    bởi Hoa Hong 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON