Chứng minh đường thẳng (Δ) : 2x - y = 0 và đường tròn (C) cắt nhau

bởi Mai Hoa 12/10/2018

chứng minh rằng : đường thẳng (Δ) : 2x - y = 0 và đường tròn (C) : x2 + y2 - 4x + 2y - 1 = 0 cắt nhau . Tính độ dài dây cung .

Câu trả lời (1)

 • (C) có tâm I(2;-1), bán kính R=\(\sqrt{6}\). Khoảng cách từ tâm I tới \(\Delta\) là

  $d=\dfrac{|2.2-(-1)|}{\sqrt{2^2+1}}=\sqrt{5}

  Gọi l là độ dài dây cung thì

  \(\dfrac{l}{2}=\sqrt{R^2-d^2}=1\Rightarrow l=2\\\)

  bởi Nguyễn Quốc Tr 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan