ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Write sentences in the correct order

-write sentences in the correct order

1,she/ surprised/ am/ hasn't/ i/ that/ phoned//-->.........................................................................

2,we/ that/ never/ disappointed/ replied/ out letter/ to/ are/ he//-->..............................................

3,we/ would/ the flight/ afraid/ were/ you/ miss/ that//-->............................................................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • 1,she/ surprised/ am/ hasn't/ i/ that/ phoned//--> She hasn't surprised that i am phoned.

    2,we/ that/ never/ disappointed/ replied/ our letter/ to/ are/ he//-->We are disappointed that he never replied to our letter.

    3,we/ would/ the flight/ afraid/ were/ you/ miss/ that//-->We were afraid that you would miss the flight.

      bởi Nguyễn Việt Dũng 26/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1