YOMEDIA

With each sentence, choose the best answer

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 17/08/2018

Chọn đáp án đúng cho những câu sau

1, We are excited ..... the first day of school.

A, at  B. with   C.about   D. in

2, I am having a math lesson but I forgot my ........... . I have some.

A. Calculator B. Bike C. Pencil case D. Pencil sharpener

3 My parents often help me ...... my homework.

A. At B. With C. About D. In

RANDOM

Câu trả lời (15)

 • 1, we are excited ..... the first day of school

  A, at B. with C.about D. in

  2, I am having a math lesson but I forgot my ........... . I have some

  A. Calculator B. Bike C. Pencil case D. Pencil sharpener

  3 My parents often help me ...... my homework.

  A. At B. With C. About D. In

  bởi Nguyễn Trọng Nhân 18/08/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1-a-at

  2-c-pencal case

  3-b-with

   

  bởi thanh thanh thanh 28/08/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. about 

  2. calculator

  3. with 

  bởi Đỗ Hương Giang 11/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. about 

  2. calculator

  3. with 

  bởi Đỗ Hương Giang 11/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3. with

  bởi Nguyễn Đăng Chiến 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. C

  2. B

  3. B

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1C

  2A

  3B

  bởi Vua Ảo Tưởng 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C

  A

   

  bởi ADMIN 247(fake) 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2, I am having a math lesson but I forgot my ........... . I have some

  A. Calculator B. Bike C. Pencil case D. Pencil sharpener

  Vì ở đây là tiết toán ( math lesson ) nên quên ( forgot ) là máy tính nhé.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1D

  2A

  3B

  bởi Vũ Nhược Ann 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>