What time is it? It..... four fifteen

bởi Phan Khôi 06/11/2018

Đáp án của câu này là gì mọi người. Mình thấy trong đề thi trắc nghiệm cho đáp án D, có vẻ không đúng nhỉ?

What time is it? It..... four fifteen

a. has

b. is

c. are

d. at

Câu trả lời (12)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan