YOMEDIA
UREKA

I. Find the word which has a different sound in the part underlined 1. A. festival B. end C. telephone D. perform

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. festival B. end C. telephone D. perform

2. A. celebrate B. candle C. cake D. racing

3. A. prefer B. desert C. held D. celebrate

4. A. thanksgiving B. they C. than D. those

5. A. played B. travelled C. planned D. watched

6. A. buffalo B. unhappy C. pollution D. structure

7. A. bread B. really C. head D. death

8. A. walked B. crowded C. needed D. excited

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • 1/ A.festival

  B.end

  C.telephone

  D.perform

  2/ A.celebrate

  B.candle

  C.cake

  D.racing

  3/ A.prefer

  B.desert

  C.held

  D.celebrate

  4/ A.thanksgiving

  B.they

  C.than

  D.those

  5/ A.played

  B.travelled

  C.planned

  D.watched

  6/ A.buffalo

  B.unhappy

  C.pollution

  D.structure

  7/ A.bread

  B.really

  C.head

  D.death

  8/ A.walked

  B.crowded

  C.needed

  D.excited

    bởi Nguyễn Bá Hoàn 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. D

  2. B

  3. A

  4. C

  5. D

  6. A

  7. B

  8. A

    bởi Cracked Sheep 05/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF